Doel stichting, KvK, Anbi

De stichting heeft ten doel

  1. aan mensen in de regio Betuwe (gemeenten Overbetuwe en Lingewaard) de mogelijkheid te geven thuis in een persoonlijke sfeer te sterven, door aanvullend op de mantelzorg (familie, vrienden) en/of de betaalde hulpverlening vrijwilligerszorg te bieden en
  2. het stimuleren van de bewustwording van de waarde van het sterven in een persoonlijke sfeer thuis en de erkenning daarvan binnen de samenleving.

De stichting tracht haar doel te bereiken door

  • het in stand houden van een vrijwilligersorganisatie
  • een gezonde samenwerking tussen de deelnemende afdelingen
  • het nauw samenwerken met instellingen, die op professionele- en niet professionele basis hetzelfde doen of op aanverwant gebied werkzaam zijn
  • het verkrijgen van voorzieningen voor verzorging en begeleiding van terminale patiënten en
  • alle andere geoorloofde creatieve middelen.

Gegevens VPTZ-Betuwe

KvK Centraal Gelderland nr.: 41058284
ANBI-nummer: 8140.13.326

Beloningsbeleid 
Er zijn geen beloningen, noch voor het bestuur, noch voor de vrijwilligers.
Uitsluitend de beleidscoördinator ontvangt bezoldiging, gelet de zwaarte van de functie.