Donaties

Dankbaarheid

Uit dankbaarheid voor inzet kunnen nabestaanden een gift doen, die ten gunste komt van de Stichting.
De vrijwilligers worden één keer per jaar getrakteerd en in het zonnetje gezet.
Ook die giften kunnen op het rekeningnummer van de Stichting worden gestort.

Bedrijven en instellingen die dit zeer bijzondere vrijwilligerswerk financieel willen steunen, kunnen donaties op het rekeningnummer van de stichting storten.
En omdat we onder de ANBI-regeling vallen, is uw gift (onder voorwaarden) fiscaal aftrekbaar.

Rekeningnummer:

NL95RABO0105743380 t.g.v. VPTZ-Betuwe

Het bestuur en de vrijwilligers van VPTZ-Betuwe danken u bij voorbaat voor uw gift.