Hospice

Eind okt., begin nov. 2013 voerde VPTZ Betuwe een eenvoudig onderzoek uit in de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe. De vrijwilligers vroegen binnen hun netwerk of een Hospice in de Betuwe gewenst is en of men verwacht dat er voldoende vrijwilligers zullen zijn voor het hospice. VPTZ rekende erop om in een paar weken 100 reacties uit de gemeente Overbetuwe en 100 reacties uit de gemeente Lingewaard te krijgen, en.....niet 200, maar liefst 318 personen reageerden positief en 89 personen gaven zich al schriftelijk op om in een Hospice in de Betuwe vrijwilliger te worden!

Er werd gestreefd om een zgn. low-care hospice oftewel een "bijna-thuis-huis" voor terminale patiënten ergens in de Betuwe te realiseren.

HOSPICE IN DE BETUWE; de BETUWE betreft de volgende 20 woonkernen (van links naar rechts): Hemmen, Randwijk, Zetten, Andelst, Heteren, Homoet, Valburg, Herveld, Slijk-Ewijk, Driel, Elst, Oosterhout, Ressen, Bemmel, Haalderen, Huissen, Loo, Angeren, Doornenburg en Gendt.

Op 15 april 2014 hebben de werkgroepen Rotary Hospice en VPTZ Hospice besloten voorlopig te stoppen met de besprekingen om tot een BTH Hospice te komen. Een Bijna Thuis Huis is wel op te zetten, maar de exploitatie ervan moet op termijn een reële kans hebben. De volgende realiteit is in ons besluit meegenomen: (2013) 35,4 % overlijdt thuis, 26,3 % overlijdt in een verpleeghuis, 9% overlijdt in een verzorgingshuis, 22,3% overlijdt in een ziekenhuis en slechts 7% overlijdt elders (o.a. hospice). Bovendien zijn er bezettingsgraadcijfers van de hospices (Rozendaal en Nijmegen) en units voor terminale patiënten in onze regio Betuwe en die cijfers wijzen uit dat er een overschot aan bedden is. Kortom: investeren in een Bijna Thuis Huis / hospice zou een riskante zaak zijn, want de exploitatie zullen we niet rond kunnen krijgen.