Missie VPTZ-betuwe

De Vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Betuwe heeft zich de volgende missie gesteld:

'Aan een ieder in de laatste levensfase en diens naasten bieden vrijwilligers, daar waar nodig, tijd, aandacht en ondersteuning.'