Skip to main content

Wanneer helpen wij?

Onze vrijwilligers kunnen worden ingezet wanneer er palliatieve terminale zorg nodig is. Palliatieve zorg is zorg voor patiënten met een beperkte levensverwachting. Medisch gezien is er dan geen genezing meer te verwachten. De zorg is er dan op gericht om de lichamelijke klachten van de patiënt te verlichten en zo nodig te ondersteunen bij het verwerkingsproces. De zorg richt zich tevens op de naasten van de patiënt. Terminale zorg is een onderdeel van palliatieve zorg.

Laatste levensfase

Het is de zorg bij de laatste levensfase. Palliatieve terminale zorg is veelomvattend. Het omvat fysieke, psychologische, sociale en spirituele zorg. Het doel is om met deze veelomvattende zorg kwaliteit van leven te brengen in deze laatste levensfase van de patiënt en zijn naasten.