Skip to main content

Over ons

VPTZ Betuwe is een Stichting welke bestaat uit een bestuur, een drietal coördinatoren, een groep vrijwilligers en is werkzaam binnen de regio Overbetuwe en Lingewaard.

We hebben ongeveer 20 vrijwilligers. Zij worden ingezet in de thuissituatie. Onze vrijwilligers voelen zich betrokken bij hun medemens en zetten zich met hart en ziel in. Aandacht en het "ER ZIJN" zijn de uitgangspunten voor een VPTZ vrijwilliger. Ze stemmen af op de wensen van de zieke en diens naasten en bieden ondersteuning daar waar gewenst en nodig.

Samen sterk!

Met veel plezier werken wij samen met de vrijwilligers en coördinatoren aan wat ons drijft: ER ZIJN bij de stervende en de directe naasten en mantelzorgers.

 • Marieke Mol

  Voorzitter

  Als medisch biologe heb ik jarenlang gewerkt in verschillende banen in de farmaceutische industrie, om via die weg nieuwe medicijnen beschikbaar te maken voor mensen die chronisch of ernstig ziek zijn. Als er geen behandeling meer voorhanden is en het einde van het leven dan dichterbij komt, kan ik me voorstellen dat je in deze levensfase zo veilig en vertrouwd mogelijk afscheid wilt nemen van het leven. Het liefst in de thuissituatie. Dat dit voor de naasten niet altijd gemakkelijk is, heb ik ook zelf ervaren. Hadden wij toen maar geweten van het bestaan van VPTZ!

  Onze vrijwilligers staan voor u klaar en zijn er, waardoor er meer ruimte komt om vooral in aandacht en liefde de laatste dagen met elkaar als gezin, familie en vrienden door te brengen. Daarom wil ik graag mijn bestuurlijke bijdrage leveren zodat onze vrijwilligers eerder en tijdig en bij meer mensen in gezet kunnen worden. Het is prachtig dat dit kosteloos is, waardoor iedereen hiervan gebruik kan maken.

 • Esther Karssens

  Secretaris

  Mijn naam is Esther Karssens, geboren in Huissen en nu wonende in Elst. Ik ben werkzaam geweest bij Geove Verzekering (nu Menzis) als directie secretaresse. Daar heb ik mijn man leren kennen en samen met nog 2 andere compagnons zijn wij het bedrijf SUCSEZ gestart een intermediair in voornamelijk zorgverzekeringen met specialisatie klantcontact (aandacht) en zorgwet.
  Ik ben dus bekend met de zorg maar dan vanuit de verzekeringstechnische kant. Door de bezuinigingen in de zorg en de macht van de grote verzekeraars komt de klant (patiënt) steeds meer in de verdrukking. Veel mensen willen graag meer het heft in eigen handen nemen zo ook op het gebied van palliatieve zorg.

  De VPTZ kan hier de betrokkenen een goede ondersteuning bij bieden.

 • Carin Schoenmakers

  pr- en communicatie

  Als uitvaartbegeleidster kom ik regelmatig in contact met mensen die het leven moeten loslaten. Meestal wil men in de eigen, vertrouwde omgeving blijven, als dat mogelijk is. Doordat de zorgtaken kunnen toenemen in deze fase, merk ik vaak dat dit neerkomt op de partner, kinderen of familie. Het is zwaar om te beseffen dat je je dierbare moet loslaten en tegelijkertijd belast wordt met toenemende zorgtaken. Juist dan is het fijn om te weten dat de VPTZ er is om u hierin te ontlasten. Zij kunnen een deel van deze taken overnemen overdag, maar ook in de nacht. Hierdoor krijgt u als naaste de gelegenheid om af en toe even wat rust te nemen en toe te werken naar het naderende afscheid van uw dierbare. De vrijwilligers van de VPTZ zijn mensen die vanuit hun hart hiervoor gekozen hebben.
  Zij zijn opgeleid en geven deze begeleiding vanuit hun medemenselijkheid. Zij weten ook hoe belangrijk het is om als partner, kind of familielid de ruimte te krijgen om afscheid te nemen van degene die u lief is.
  De VPTZ vrijwilligers staan voor u klaar, dag en nacht!

 • Dirk van Embden

  Penningmeester

  Mijn naam is Dirk van Embden, geboren in juli 1958, getrouwd met Petra en samen hebben we 3 kinderen en 3 kleinkinderen. Ik ben salarisadministrateur bij een zeer bekend accountantskantoor in Huissen. Ik houd me naast m’n baan bezig met rolstoelrugby, rolstoelbasketbal en gps-gamen, wat betekent dat ik vaak een rondje handbiked in en om Huissen.

  Sinds afgelopen najaar vervul ik de functie van penningmeester. Hiervoor was ik gevraagd na het plotselinge overlijden van de toenmalige penningmeester. Eerder was ik geheel onbekend met het bestaan van deze mooie vorm van naastenliefde welke door de vrijwilligers wordt vervuld. Ik werd dus gevraagd om penningmeester te worden en zei botweg “nee”. Maar na een toelichting wat de VPTZ doet en betekent voor de mensen waarvoor de kosteloze en belangeloze hulp is bestemd, ben ik overstag gegaan. Vanuit mijn situatie zal ik niet hetzelfde kunnen betekenen maar kan ik wel ondersteuning verlenen aan deze vrijwilligers en de organisatie vanuit deze bestuursfunctie als penningmeester. Op deze wijze kan ik mijn bijdrage leveren aan de samenleving.

 • Paul van der Weerd

  Medisch adviseur

  Ik ben geboren op 20-12-1949 te Sneek. Na het gymnasium aldaar geneeskundestudie in Groningen en huisartsenopleiding in Nijmegen.

  Van 1976 tot 2011 huisarts in en rond Zetten (Midden-Betuwe) en daarna tot nu nog actief in eerst diverse bestuursfuncties binnen de eerstelijnszorg in de regio Arnhem en later als meewerkend arts bij de Levenseindekliniek te Den Haag. Voel me bij de VPTZ betrokken vanuit mijn belangstelling voor palliatieve zorg en zorg rond het levenseinde. De VPTZ is vaak voor de patient en diens familie een onmisbare zorgschakel, die ik graag bestuurlijk ondersteun.

ANBI informatie

RSIN: 8140.13.326
Doelstelling stichting: Met veel plezier werken wij samen met de vrijwilligers en coördinatoren aan wat ons drijft: ER ZIJN bij de stervende en de directe naasten en mantelzorgers.
Beloningsbeleid: er zijn geen beloningen, nog voor het bestuur, nog voor de vrijwilligers. Uitsluitend de beleidscoördinator ontvangt bezoldiging, gelet op de zwaarte van de functie.

Financieel jaarverslag
Download het financieel jaarverslag via onderstaande button.